Banda ampla a Tordera

L'Ajuntament de Tordera ha complert seu compromís de facilitar l'accés a Internet a la població desplegant una xarxa sense fils de banda ampla. La nova xarxa cobreix el nucli urbà i també la rodalia del municipi.

CR3A'T ha col·laborat amb l'Ajuntament de Tordera en la realització d'un informe, previ al desplegament, orientat a diagnosticar la situació actual i definir l'estratègia per avançar en l'impuls de les comunicacions electròniques al municipi. També s'ha donat recolzament a l'equip municipal a buscar l'acord amb el col·lectiu que ja havia impulsat una xarxa sense fils (wi-fi) i en fer la proposta del nou desplegament que donés satisfacció a totes les parts.