Què fem?

CR3A’T s'estructura en tres àmbits de treball ben diferentciats a l'entorn de es denominacions CREA'T Comunica, CREA'T Cultura i CREA'T edicions. Són tres formes de treballar autònomes i diferents dins de la mateixa estructura i que entre elles s'ajuden en les demandes concretes de cada àmbit.

Els diferents àmbits de treball tenim la capacitat per ajudar desenvolupant:

Plans estratègics

Definició de les directrius estratègiques i les accions necessàries per aconseguir els objectius plantejats en l'àmbit de la societat de la informació.

Conceptualitzant projectes

Definició i organització de projectes segons els recursos, terminis i objectius plantejats.

Identitat digital

Definició de l'estratègia de comunicació a seguir en l'entorn digital per tal de col·locar la nostra marca en la ment dels consumidors mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Gestió de projectes

Planificació i coordinació dels recursos necessaris per executar amb èxit un projecte en funció dels objectius plantejats.

Plans de comunicació digital

Identificació i execució d'aquelles accions que cal dur a terme des del punt de vista de la comunicació i gestió de la pròpia identitat a la Xarxa. Informes i anàlisis Recomanacions, suggeriments i conclusions que ajuden a prendre les decisions adequades.

Plans de formació i cursos a mida

Disseny i planificació de l'estratègia de formació a seguir:

  • Elaboració del material didàctic
  • Cursos a mida
  • Formació presencial
  • Formació a través de plataformes online (disposem de campus propi i possibilitat d'externalitzar-lo i personalitzar-lo)

Plataformes socials

Desenvolupament de les eines tecnològiques necessàries per la creació de comunitats, sindicació de de continguts, etc.

Audiovisual: Prooducció, streaming, plataformes TV-IP

El vídeo i els elements multimèdia s’han constituït en un dels focus de creació actuals a la xarxa. Treballem aquest format des dels inicis de la xarxa i aquest fet ens dona un avantatge competitiu.

Elaboració de continguts digitals

Definició i elaboració d'aquells continguts multimèdia o textuals que necessita l'empresa o entitat per a diferenciar-se i posicionar-se en l'entorn digital.

Dinamització d’espais web i xarxes socials

Definició i execució de les accions que cal dur a terme amb l'objectiu que un espai web sigui visible i es converteixi en aglutinador, generador i difusor de coneixement, esdevenint un referent per a la comunitat a la que va dirigida i així atraure visitants o clients.