Desplegament d'una xarxa de fibra òptica al Maresme

El Consell Comarcal del Maresme engega el projecte de desplegament d'una xarxa de fibra òptica que ha de connectar tots els ajuntaments maresmencs

CR3A'T col·labora amb el Consell Comarcal del Maresme planificant el projecte de desplegament de la xarxa de FO que està previst que finalitzi el 2011. Des de CR3A'T es fa una tasca de consultoria que ha de permetre la utilització més òptima dels recursos disponibles, assegurant el seu èxit.El projecte és d'una importància cabdal per garantir la modernització dels ajuntaments i els serveis públics del Maresme que no disposen, actualment, d'accés a xarxes de fibra òptica. Amb aquesta  actuació decidida que impulsa el CCM es vol que la comarca pugui aprofitar les oportunitats que ofereixen les TIC.CR3A'T va fer un primer treball per recolzar la demanada de finançament pel desplegament i treballa, conjuntament amb Localret, en la realització de diversos estudis que han de permetre donar les millors solucions a aquest projecte.