Estratègia de comunicació per Outback-Services

L'empresa Outback-Services, amb 9 anys d'experiència en els serveis d'activitat física al medi natural , l'esport i el turisme actiu, ha demanat a Crea't el disseny de la seva nova política de comunicació.

L'encàrrec que hem desenvolupat per Outback s'ha basat primerament en una anàlisi de comunicació i en un seguiment dels procesos relatius a la percepció i coneixement de la marca dins el seu sector, com els relatius als procesos de comercialització dels seus productes i serveis. En una segona fase hem establert una estratègia de comunicació i una tria de les principals eines destinades a aplicar aquesta estratègia. D'una banda hem realitzat una revisió íntegra de la gràfica corporativa, derivant en la creació d'un nou logotip, basat en la tipografia Fago. D'una altra hem dissenyat i desenvolupat una nova web, reforçant el component gràfic i ampliant la informació i el detall dels serveis que ofereix el client. Aquest web igualment té una forta relació amb les eines 2.0, mitjançant l'establiment de ponts amb d'altres webs com Facebook, Twitter, Vimeo, o Flickr. Alguns d'ells es posaran en marxa de forma activa durant les properes setmanes.