Informe WiFi de Localret

Les Administracions Públiques treballen per desplegar noves xarxes de comunicacions electròniques per donar resposta als seus serveis corporatius i, també, facilitar l'accés al ciutadà. Les xarxes sense fils han estat un primer pas en aquest àmbit.

1