Tvedu.org

Tvedu.org és un projecte de TV educativa impulsat per diferents agents representants del sector de la televisió formativa. El seu objectiu és el de fomentar l'aparició de serveis audiovisuals i educatius de gran valor afegit.

Tvedu té l'objectiu de fomentar i contribuir a l'aparició de nous models d'aplicacions que potenciïn el consum de material formatiu interactiu, amb un component audiovisual elevat. I per aconseguir-ho cal dotar els creadors i productors amb eines, processos i bones pràctiques. RTVE, TV3, UNED, LaSalle, UB-IL3, Lavinia i CTV (com a coordinador) han iniciat aquesta línia de recerca, aprofitant que els mitjans de comunicació digital ofereixen nous formats i experiències per a diferents públics, afavorint la generació de continguts.